loading

Ambachtsschool in de Schilderswijk

Resultaat 
 CBC levert een bijdrage aan de businesscase Ambachtsschool Schilderswijk. De businesscase is de kern van het projectplan. Voor de realisatie van het projectplan wordt door Buurtcentrum De Mussen in eerste instantie een startsubsidie bij de gemeente Den Haag aangevraagd.

  

Waarde propositie
De ambachtsschool zorgt voor een hernieuwde waardering voor ambachten en voor degenen die meesters zijn daarin. Deze meesters zijn helden voor de talenten uit de Schilderswijk. Hierbij wordt nadrukkelijk de link met de inspiratiebron kunst gemaakt. De producten van de talenten zijn made by of powered by Schilderswerk. Dit versterkt de lokale trots. Deze trots, strenge selectie voor talenten en perspectief op goed werk vergroten de aantrekkingskracht voor schooluitvallers, thuiszitters en ambitieuze werkenden die zich willen ontwikkelen.
Er zijn verschillende partijen die belang hebben bij deze waarden. Denk daarbij aan de verschillende brancheorganisaties, (voormalig) werkgevers, MBO-scholen (potentiële instroom), het UWV, de Schilderswijk zelf, etc.

 

Het concept
De Ambachtsschool wordt ontwikkeld volgens het ‘shop in shop’
concept, wat betekent dat elke shop en elke meester een gezonde businesscase op zichzelf heeft. De gezondheid van de businesscase wordt bepaald door de waarden die het ambacht heeft of die de meester hebben voor eerdergenoemde belanghebbenden. De Ambachtsschool is de schil om de losse shops heen en heeft een faciliterende rol. De kosten hiervan worden doorbelast aan de shops.
 

 

Duurzaam verdienmodel

 De ambachtsschool krijgt een bestuur dat de businesscases van de verschillende shops / meesters beoordeelt. Aan de hand hiervan worden shops en/of meesters toegelaten. Daarnaast helpt het bestuur met coaching om de shops te laten floreren.Potentiële shops zijn: naaiatelier, houtbewerking, koken, knippen, coderen etc.

 

Doelgroep
 De doelgroep zijn talenten uit de Schilderswijk. De mannen uit het ‘vadercentrum’ zijn hiervan een subgroep.
Aanpak
Stappenplan:
1. Projectplan 2. business case schil 3. business cases
4.realisatie exploitatie schil 5. realisatie en exploitatie leerlijnen

Details

Aanleiding:

Vanuit buurtcentrum de Mussen wordt een Vadercentrum opgericht. Het Vadercentrum gaat ruimte huren in een vrijgekomen Oude Ambachtsschool (van Ostadestraat) in de Schilderswijk. Een bekende Haagse modekunstenaar wil graag met talenten uit het Vadercentrum werken om aan mode te werken.


Eigenaar

Nicoline Grötzebauch, directeur van Buurtcentrum de Mussen

 

MAAKelaar

Sander van Ipenburg, Iep & CO

 

Resultaat:

CBC levert een bijdrage aan de businesscase Ambachtsschool Schilderswijk.

 

Planning:

Voor de zomer 2018 een startsubsidie voor het projectplan binnen te halen. In 2019 starten met aantrekken van talenten voor de eerste opstartende leerlijnen.

 

Vraag CBC:

Ontwikkeling Businesscase voor een Ambachtsschool in de Schilderswijk

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen