loading

I'm Binck

Tijdens de sessie van de Culturele Business Case o.l.v. Ad van Ginkel in Sociëteit de Witte, waren diverse betrokkenen van de Binckhorst aanwezig in onze deeltafel.
I’M Binck als festival en platform was op zoek naar een breder draagvlak binnen de Binckhorst. We hadden op dat moment al een groot netwerk van allerlei (cultureel en creatief) ondernemers maar zochten ook de grotere partijen. Denk aan projectontwikkelaars, gemeente vastgoed en beleidsmakers, eigenaren van grotere gebieden enz.
Al snel werd duidelijk tijdens de sessie dat er in de Binckhorst zo veel in ontwikkeling is dat het creëren van een structureel overleg met allerlei stakeholders nodig is. Zo ontstond het idee van een Ronde Tafel Binckhorst.
Dit initiatief voor de Ronde Tafel onderstreept een van de doelen van I’M BINCK, namelijk het zichtbaar maken van de kwaliteiten van het gebied de Binckhorst en het creëren van verbindingen tussen de gebruikers van het gebied en met partners daarbuiten. I’M BINCK doet dit vanuit de overtuiging dat alleen een veerkrachtige Binckhorst die zijn bestaande potenties ten volle benut, de stap naar de toekomst kan zetten.
Het initiatief past heel goed in de huidige “organische gebiedsontwikkelingen”, nu de overheid zich terugtrekt met vastomlijnde gebiedsvisies en bestemmingsplannen. En het geheel over laat aan de markt.
De Ronde Tafel is een groot succes. Een imposante lijst van (ca. 40) leden die nu al 4 keer plenair bijeen gekomen zijn. Maar ook deel-werkgroepen die per gebied binnen de Binckhorst, per thema met elkaar aam de slag zijn gegaan. Thema’s zijn: wonen, openbare ruimte, gebieden als Binckhorsthaven, Trekvliet zone, “Vrijhaven”, een werkgroep over het verhaal dat men gezamenlijk wil uitdragen over de Binckhorst, en een werkgroep over het momenteel in ontwikkeling zijnde omgevingswet/plan.

 

De inbreng en inzet van een gevarieerd en representatief gezelschap is hierbij dan ook van belang. De Ronde Tafel bijeenkomsten zijn ca. eens in de twee maanden. Met de deelnemers is besloten naast een plenair deel, waar men elkaar over en weer informeert, ook in thema-werkgroepen aan de slag te gaan.

 

De werkgroepen bestaan uit verschillende onderwerpen:
1. Levendigheid – veiligheid – ontsluiting – openbare ruimte;
2. Partners – netwerken – onderwijs;
3. Wonen;
4. Binckhorsthaven;
5. Trekvlietzone;
6. Vrijhaven (het deel in de Binckhorst dat niet tot bovengenoemde gebieden behoort);
7. Het ‘verhaal’ over de Binckhorst dat wij gezamenlijk uit willen dragen.

 

De Binckhorst is een gebied in transitie waar met name de komende jaren veel op stapel staat. Juist in deze periode is het van belang dat de netwerken en stakeholders van het gebied hun krachten bundelen en elkaar versterken.

 

Dit initiatief voor de Ronde Tafel onderstreept een van de doelen van I’M BINCK, namelijk het zichtbaar maken van de kwaliteiten van het gebied de Binckhorst en het creëren van verbindingen tussen de gebruikers van het gebied en met partners daarbuiten. I’M BINCK doet dit vanuit de overtuiging dat alleen een veerkrachtige Binckhorst die zijn bestaande potenties ten volle benut, de stap naar de toekomst kan zetten.

 

Mocht u – als stakeholder van de Binckhorst – interesse hebben deel te nemen aan de Ronde Tafel, of heeft u vragen over dit initiatief neem dan contact op via: zakelijk@imbinck.nl.

 

Het idee tot het vormen van een Ronde Tafel ontstond tijdens een bijeenkomst van de Culturele Business Case, waar de vraag centraal stond vanuit I’M BINCK om een breder en strategischer draagvlak binnen de Binckhorst te verkrijgen. Meer informatie over het intitiatief Culturele Business Case vindt u via www.culturelebusinesscase.nl.

 

Link naar artikel

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen