loading

Gescheiden Wereld

Resultaat:

“Een cultureel programma (maandelijkse avonden) dat om een brug slaat tussen bevolkingslagen.”

 

Door het SCP en de WRR is vorig jaar een rapport uitgebracht onder de titel “gescheiden werelden”. Hierin wordt een ontwikkeling beschreven waarbij de afstand in de samenleving tussen 70% laagopgeleiden aan de ene zijde en 30% hoogopgeleiden aan de andere zijde  steeds groter wordt. Dit creëert niet alleen afstand en spanning. Het roept een gevoel van onveiligheid op, wat kwaliteiten van mensen onbenut laat. Hiermee wordt geen waarde toegevoegd voor de mensen zelf (zelfverwezenlijking), onderling en onze samenleving (innovatie).

 

Business Case

Verbinding zorgt voor herkenning en erkenning, veiligheid en nieuwe vondsten die ten goede komen aan de maatschappij.

 

Plan van aanpak

Najaar 2015    – onderzoek naar de potentie bij stakeholders

April 2016       –  brainstorm om aanpak te formuleren

Najaar 2016    – aanpak live

Gescheiden Wereleden

Inspiratie

Rapport van CBC


Eigenaar

Hans Buurman, Gemeente Museum

 

MAAKelaar

Stef Katwijk, Gemeente Den Haag

 

Partners:

Culture Partners

Maatschappelijke partners

Zakelijke partners

Doelgroepen 30% & 70%

 

Vraag CBC?

Scherp de case stap voor stap

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen