loading

Haags cultuurinterview maken de Regio mooier

Mooiere regio….

De ideale match tussen wensen bedrijfsleven en aanbod cultuurwereld

 

Het idee….

Hoe kunnen we het cultuuraanbod beter laten aansluiten bij de behoeftes van het bedrijfsleven om tot interessante vormen van samenwerking te komen? Te vaak wordt er vanuit het aanbod gedacht, terwijl juist de vraag van ondernemers leidend moet zijn. Die is niet altijd duidelijk. Met een cultuuronderzoek in de vorm van interviews willen we de wensen en belangstelling van Haagse bedrijven helder krijgen. Onderzoek nieuwe stijl draait om cocreëren en innoveren. Het doel is de behoeftes van ondernemers en de raakvlakken met cultuur in kaart te brengen. Dat levert een vruchtbare bron voor de toekomst op: aanknopingspunten voor samenwerking en voor nieuwe culturele business cases.


Deelbaar  & Schaalbaar….

Een format creeëren als inspiratiebron voor andere culturele steden.


Verbinding…

Haagse bedrijven verbinden aan cultuur.

 

Haags cultuurintervieuw

Inspiratie

Al dat moois wat je ziet ontstaan als vreemde doelgroepen elkaar ontmoeten en gaan begrijpen.

 

Eigenaar

Jij?

 

 Partners waren:

Henk Werlemann (Rabobank Den Haag en omgeving) Jan Helderman (Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag) Arjen van Ulden (Blauw Research) Benno Tempel (Gemeentemuseum Den Haag) Paul van Delft (VNO-NCW Den Haag)

 

Resultaat:

De behoeftes van ondernemers en de raakvlakken met cultuur in kaart te brengen.

 

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen