loading

 

Inspiratiehuis

Ambitie: verbinden met jezelf, verbinden met elkaar en verbinden on het grotere

 

“We leven niet in een tijd van verandering maar in een verandering van tijdperk. Het oude is klaar, het nieuwe bruist: het geheel zien en vanuit eigen kracht de verbinding aangaan. Het is tijd voor dwarsverbindingen, tijd om buiten de oude grenzen te kijken, tijd voor nieuwe gedachten”, trendrede 2015.

 

Het Inspiratiehuis wil groei, ontwikkeling en verandering van mens en maatschappij in Rotterdam, Den Haag en … helpen realiseren.

1. Nieuwe tijd, nieuw verhaal, nieuw mens- en wereldbeeld. Het Inspiratiehuis hanteert een holistisch, organisch mens en wereldbeeld als basis voor vernieuwing. Een holistisch, organisch mens- en wereldbeeld staat aan de basis van een ‘samenleving in balans’; een samenleving die liefdevol, vreedzaam en duurzaam is.
2. Vernieuwende leermethode art as mirror/ arts based learning waarbij we kunst inzetten ten behoeve van reflectie, dialoog en transformatie.

 

Resultaat: een expositieruimte voor groei en ontwikkeling

Doel:  in 2020 hebben 13080 deelnemers zakelijk of privé een of meerdere programma’s doorlopen. Resultaat: in 2017 wordt gestart met een pilot voor 600 man Magie: er is gekozen voor een geleidelijk groeimodel, waarbij vanaf begin met partners en doelgroepen wordt gebouwd aan het huis. De kracht komt van binnenuit.

 

Concept: vernieuwend in vorm in maatschappij

Een uniek concept met eigenstandig verdienmodel dat kunst en cultuur inzet als spiegel om ontwikkeling te realiseren voor zakelijk en private doelgroep. Het Inspiratiehuis Den Haag is een huis voor reflectie, dialoog en transformatie. Het hart van het huis is een expositieruimte voor Haagse kunstenaars waarbij de kunst wordt ingezet om de groei, ontwikkeling en verandering van mens en maatschappij in Rotterdam te helpen realiseren.

  • Missie: positieve bijdrage leveren aan het floreren en welzijn van alle Rotterdammers en zo meteen de Hagenaars/Hagenezen, positieve bijdrage leveren aan een samenleving in balans;
  • Visie: verbinden met jezelf, met elkaar en met het grotere geheel vanuit een holistisch mens- en wereldbeeld en met behulp van arts based learning;
  • Producten & diensten: workshops, trainingen, dialoogsessies, lesprogramma’s, leertrajecten, poëzie avond, stilteochtend, artisttalks etc.

 

Business Case: (programma + lidmaatschap + verhuur) – kosten = ROI 

De verdienlijnen van het Huis zijn:

  • omzet programma;
  • lidmaatschapsgelden;
  • verhuur ruimtes;
  • verkoop kunstwerken.


Partners:
 sterk team

Het Inspiratiehuis heeft een team voor de dagelijkse werkzaamheden. De Stichting  heeft een bestuur en RvT. Daarnaast is er een Raad van Advies die als ambassadeur en kennispartner optreedt tussen het Inspiratiehuis en de eigen achterban.

 

Bijdrage CBC: spiegel met kennis
Klankbord voor het projectplan

 

Plan van aanpak: stap voor stap

2015 – Conceptontwikkeling

2016 – Business Case 

2017- Open Huis

Inspiratiehuis

Inspiratie

Intuïtie

 

Resultaat

Huis voor reflectie, dialoog en transformatie.

 

Eigenaar

Anja Beerepoot, Inspiratiehuis

 

MAAKelaar

Maarten Gresnigt

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen