loading

Podium voor maatschappelijke oplossingen

Resultaat 
Het resultaat is De Hub die zichtbaar bijdraagt aan de oplossing of verbetering van maatschappelijke vraagstukken (bv. eenzaamheid, radicalisering, duurzaamheid) die hoog op de (inter)nationale, regionale en/of gemeentelijke beleidsagenda’s staan. Dankzij de Hub werken techniek, culturele instellingen en betrokken publiek samen aan betere oplossingen.

 

Door het mede faciliteren van De Hub stimuleert Theater de Veste als ‘founding father’ de dialoog over de rol van de mens in een wereld van opkomende techniek, wordt innovatie versneld door creativiteit en wordt de waarde van kunst in de wereld explicieter gemaakt.

 

Waarde propositie
Wil je maatschappelijke vraagstukken oplossen op een creatieve manier, ondersteund door technologie? De Hub zorgt dat de geschikte partners aan tafel zitten, dat de juiste dialoog wordt gevoerd, kortom, dat de oplossing er komt!

 

Het concept
De Hub is een consortium van de belangrijkste stakeholders en wat functioneert als een ‘Powerteam’. Elke stakeholder draagt vanuit zijn natuurlijke rol, kracht en belang bij. De Hub maakt met overheden en afspraken op welke maatschappelijke vraagstukken wordt ingezet. De Hub ondersteunt een proces waarin op een aantrekkelijke en slimme manier concrete oplossingen komen voor maatschappelijke uitdagingen. De Hub draagt ook zorg voor de communicatie en verspreiding van de oplossing. De werkwijze is open, transparant en zichtbaar in lijn met een open-source filosofie. 

 

Doordat de oplossingen (inter)nationaal gepresenteerd cq ‘gebroadcast’ worden, krijgt De Hub ook (inter)nationale bekendheid als broedplek voor maatschappelijke oplossingen (inclusief spin-off naar o.a. Yes!Delft, HHS, TUD, etc.)

 

Kern van de aanpak is dat de opdrachtgever bereid is tot experimenteren.

 

Duurzaam verdienmodel
Overheden stellen geld beschikbaar voor het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken. Techniek en culturele instellingen worden lid van het initiatief. Een lidmaatschap wordt aangegaan per beleidsthema, of als totaal. Het lidmaatschap kan worden ‘betaald’ in geld, maar ook door een bepaalde inspanning te leveren, of verplichting van inzet aan te gaan. 
Daarnaast subsidies die worden toegekend doordat maatschappelijke problemen worden opgelost. 

 

Doelgroep
Overheden, culturele & kennis instellingen en (technologie)bedrijven 
Behoefte 
Maatschappelijke vraagstukken vragen vaak om een holistische, creatieve aanpak. Innovatie zorgt ervoor dat de oplossing betaalbaar blijft en duurzaam is. Theater de Veste biedt als hub hét podium waarop dit gerealiseerd kan worden.
Aanpak
Een verkenning uitvoeren door middel van een mini-hackaton op een concreet maatschappelijk gemeentelijk relevant vraagstuk, waarbij de Gemeente Delft, TUD, een aantal culturele bedrijven en een aantal technologiebedrijven samen het vraagstuk ‘tackelen’, de business case van De Hub ontwikkelen, deels uitwerken en bepalen ‘hoe verder’.

Details

Inspiratie:

Trend van andere KPI’s voor culturele sector. Trend van werken met tijdelijke consortia aan opgaven. Bewustzijn dat creativiteit een uniek menselijke kracht is.  


Eigenaar

Theater de Veste

 

MAAKelaar

Sander van Ipenburg, Iep & CO

 

Partners:

Gemeente Delft

 

Resultaat:

Verbetering van maatschappelijke vraagstukken (bv. eenzaamheid,
radicalisering, duurzaamheid)

 

Planning:

feb/mrt 2018

 

Vraag CBC:

Hoe kan de Theater de Veste ‘De Hub’ een podium geven voor innovatieve maatschappelijk bijdragen welke ” broadcast”  waardig zijn en die aansluiten op technisch profiel Delft.

Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen