loading

Historie

Culturele Business Case

Historie

2012      Minder subsidie? Nieuwe Business Modellen!

Het subsidiebeleid werd herzien. Cultuur moet meer private inkomsten genereren  om in haar voortbestaan te voorzien.

De Rabobank Regio Den Haag verbond haar netwerk en eigen expertise op de schetsen van 6 business modellen van culturele bestuurders om deze cases samen te ontwikkelen.

De Culturele Business Case was een feit.

 

2014 Opschalen 

Gemeente Den Haag ziet de CBC als middel om haar beleid te operationaliseren en sluit aan als partner. CBC is nu een stedelijk initiatief met de Gemeente en Rabobank als ondersteuners. In Binck 36 komen 120 man uit Cultuur, Business en Community als Kick Off samen om kennis te maken, te delen en nieuw initiatief te ontplooien. Hier wordt de basis gelegd voor vele nieuwe CBC’s en een methodiek.

 

2015-16 Cultuur | Business | Community = gelijk

Door de events en succes cases groeit de CBC naar 800 volgers uit C|B|C. Door cases waar ook de Business een vragende partij is, wordt duidelijk dat de wens tot cross sectoraal samenwerken een behoefte is die bij alle drie de partijen ligt.

 

2017 Regionale Stichting CBC

In 2016 heeft de gemeente Leidschendam Voorburg al aangesloten als partner. Gemeenten uit de regio, fondsen en koepels uit Cultuur en Business tonen zich ook geïnteresseerd. In 2017 wordt de CBC een stichting om de transparantie te waarborgen.

Lees meer
Voor wie

Culturele Business Case

Voor wie

De Culturele Business Case is er voor mensen uit bedrijven in Cultuur, Business en Community. Mensen die:

 • Willen vernieuwen;
 • Graag over hun grenzen heen kijken;
 • Vinden dat delen voor vermenigvuldigen komt;
 • Geloven in de meerwaarde van cultuur;
 • Toewerken naar zelfstandig verdienmodellen;
 • Als ze beginnen ook willen afmaken.

Lees meer
Business Plan

Culturele Business Case

Business Plan

Waarom? 

De CBC gelooft dat er nog zoveel potentie tot ontwikkeling ligt als wij over onze grenzen heen kijken. De CBC wil de waarde van cultuur versterken door haar te verbinden aan de waarden uit de business (profit) en community (maatschappelijke). Hiermee wil zij aantoonbare economische en maatschappelijke meerwaarde genereren door nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen die exemplarisch is voor een rijkere dynamiek.

 

Hoe? 

De CBC brengt  Cultuur | Business | Community (C|B|C) bij elkaar, om elkaars meerwaarde inzichtelijk maken en samen projecten, waar de culturele component onderscheidend is, te realiseren.

 

Wat?

De CBC verbindt, stimuleert en begeleidt initiatief tot realisatie, door:

 • Het vormen van een strategische agenda 2017-2020;
 • Het organiseren van events, seminars, workshops en keukentafels;
 • Het begeleiden van de ontwikkeling van nieuw initiatief.

 

Business Plan – CBC 2017 -2020

Lees meer
Vacatures

Culturele Business Case

Vacatures

Momenteel zijn er geen vacatures.

 

Lees meer
Strategische Agenda

Culturele Business Case

Strategische Agenda

De volgende thema’s vormen de regionale agenda van de CBC en worden gebruikt voor de programmering van kennisevents en de ontwikkeling van culturele business cases. Deze thema’s zijn bepaald in overleg met de partners van Culturele Business Case:

 

 1. Nieuwe businessmodellen;
 2. Cross sectorale samenwerking;
 3. Cross regionale samenwerking;
 4. Creatieve industrie;
 5. Duurzaamheid;
 6. Positionering, branding en (database) marketing;
 7. Regiobranding.

Lees meer
Doel

Culturele Business Case

Doel

Overtuiging

De CBC wil waarde uitwisseling laten plaatsvinden tussen Cultuur, Business en Community. Dit doet de CBC vanuit de overtuiging dat er nu nog veel potentie onbenut blijft.

 

Indicatoren

De CBC ziet het als winst als de meerwaarde van events on- offline gezien wordt doordat zij goed bezocht worden, nieuw initiatief ontstaat en daaruit voortvloeiende culturele business cases worden gerealiseerd.

 

Resultaat

Events blijven structureel goed bezocht (100+);

Culturele Business Cases (22 in 2016, 43 in totaal en vele kleine leads) groeien in omvang met dito impact (ROI 140%);

De community is gegroeid van 650 (2015) naar 900 (2016) mensen uit organisaties C|B|C;

Gemeenten in de regio zijn aangesloten, een stichtingsbestuur gevormd en is per januari actief;

Lees meer
Organisatie

Culturele Business Case

Organisatie

Stichting

De CBC is een stichting. Het bestuur bestaat uit:

 • Jacco van Uden;
 • Caroline van Alphen.

 

De ontwikkeling en realisatie geschiet in samenwerking met de communitymanager Eefje Dekkers. De marketingcommunicatie en event organisatie voor CBC wordt gedaan door Annemieke Quast.

 

Community

De partners vertegenwoordigen individuele organisaties uit C|B|C die als zij zich aangemeld hebben behoren tot de CBC community. Deze bestaat anno 2017 uit 900 mensen uit organisaties uit de cultuur, business en community. Zij zijn degene die de events bezoeken, kennis uitwisselen en nieuwe business modellen ontwikkelen.

Lees meer
Partners

Culturele Business Case

Partners

De partners vormen met het bestuur het beleid van de CBC en bepalen de focus op thematieken. Dit beleggen zij in een Business Plan en Strategische Agenda. De partners zijn de belangenbehartigers van C|B|C. Zij komen 2 keer per jaar bij elkaar om de voortgang te evalueren. Individueel zijn de afspraken belegd in een partnerovereenkomst.

Cultuur: 

 • Directie Podia;
 • Directie Musea;
 • Directie Evenementen.

Business:

 • MKB Den Haag;
 • VNO NCW West;
 • Rabobank Regio Den Haag.

Community:

 • Gemeente Den Haag;
 • Gemeente Leidschendam-Voorburg;
 • Gemeente Wassenaar, Voorschoten, Rijswijk en Zoetermeer (i.o.);
 • Charistar;
 • Fonds 1818.

 

Lees meer
Wat is een CBC?

Culturele Business Case

Wat is een CBC?

Wat is een Culturele Business Case?

 1. Heeft Cultuur als hoofdingrediënt;
 2. Heeft een duurzaam verdienmodel wat niet op subsidie draait en een meerwaarde heeft voor C|B|C;
 3. Is een coalitie tussen C|B|C;
 4. Heeft één eigenaar;
 5. Het concept is voor de regio uniek, schaalbaar en deelbaar.

Lees meer
Als u doorsurft op deze website, gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer informatie Deze melding verbergen